به خطر افتادن سلامت بیماران با ورود کمک پرستاران

تاریخ : 30.09.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 102
عضو شورای مرکزی دانشجویی سازمان نظام پرستاری، یزدان شفیعی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری گفت: پرستاری، حرفه ای است که با جان مردم سروکار دارد بنابراین بر اساس تعریف حرفه؛ افراد متخصص، با علم به روز و مکمل یکدیگر می توانند در این گروه قرار گیرند. پرستاران بیماران را از همه ی ابعاد وجودی درک می نمایند و پاسخگویی نیازهای روانی، معنوی و

طرح مراقبت در منزل برای احقاق حقوق پرستاران

تاریخ : 22.08.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 49
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى، حيدرعلی عابدی گفت: تعريف پايگاه‌های سلامت در مناطق شهری و مراكز جامع سلامت در حاشيه شهرها دو اتفاق مهم در طرح تحول سلامت براى پرستاران خواهد بود و همه اين مراكز نياز خود به پرستار را به طور رسمى اعلام كرده‌اند، اما با وجود اعلام نياز و بكارگيری پرستاران در اين مراكز، وزارت بهداشت مراقبان سلامت در پايگاه هاى