نخستین کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی

تاریخ : 24.08.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 162
برگزارکنندگان: انجمن علمی پژوهشی IREN (شبکه تحقیقاتی میان رشته ای در طب ترمیمی و زیبایی، معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران زمان برگزاری: 13 الی 15 آذر 1395 ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1395