پیشنهادات هدایای روز پزشک...

تاریخ : 24.05.95
نویسنده : Balas
نظرات : 2
بازدیدها : 887
پیشنهادات هدایای روزپزشک... هر ساله اول شهریور ماه بزرگداشت حکیم ابن سینا مقارن با روز ملی پزشک است. به طور تقریبی از حدود 19 سال پیش این روز وارد تقویم ملی شد.