تاثیر نمایشنامه های شکسپیر بر پزشکان

تاریخ : 06.07.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 81
به نقل از بی بی سی، به عقیده دکتر هیتون، شکسپیر با آنچه در آثار خود بیان کرده می تواند در این رابطه به پزشکان کمک کند. او به چندین نمونه در آثار نمایشی شکسپیر اشاره کرده است که می تواند چنین پدیده ای را به روشنی نشان دهد. به عقیده دکتر هیتون، پزشکانی که آثار شکسپیر را مطالعه می کنند می توانند با دقت در این نکته، پزشکان بهتری باشند. در حالی که آموزش های سنتی

شرایط چاپ مقاله در مجلات معتبر

تاریخ : 09.06.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 59
مجلات معتبر داخلی. مجله‌هایی که رتبه آن‌ها توسط یکی از کمیسیون‌های زیر صادر شده باشد و در سه گروه عمده‌ علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی عمومی تقسیم‌بندی می‌شوند: الف- کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ب- کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری پ- کمیسیون بررسی نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رازداری؛ حق بیمار و مسئولیت مدنی

تاریخ : 07.06.95
نویسنده : Balas
نظرات : 5
بازدیدها : 250
حفظ اسرار بیمار همواره نوعی حق برای بیمار و تکلیف برای پزشک به شمار می رفته است. با این وجود، وظیفه رازداری یک امر مطلق نیست و ممکن است شرایط متعارضی پیش آید که پزشک ناگزیر به نقص رازداری شود.