مزیت رقابتی چیست؟

تاریخ : 17.10.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 110
مزیت رقابتی مطب ما نسبت به سایر مطب ها و درمانگاه ها و بیمارستان های منطقه چیست؟ چرا یک بیمار جدید باید از میان همه ی مطب هایی که در منطقه ما وجود دارند مطب ما را انتخاب می¬کند؟ آیا از نگاه بیمار به مطب خود نگاه کرده ایم؟ وقتی برنامه بازاریابی مطب خود را تحلیل می کنید و توسعه می دهید، پرسیدن این سوال می تواند رهنمود بسیار خوبی برایتان فراهم آورد: مزیت