تبعیض جنسیتی در رشته های علوم پزشکی به نفع زنان!

تاریخ : 29.09.95
نویسنده : Balas
نظرات : 6
بازدیدها : 155
در كنار بعضی از طرح‌های وزارت بهداشت برای ارتقای كیفیت بهداشت و درمان در كشور مانند پزشك خانواده و طرح تحول سلامت كه بیشتر شناخته‌شده‌اند، برنامه‌های دیگری هم هستند كه اقدامات زیربنایی‌تری انجام می‌دهند ولی چندان نامی از آنها برده نمی‌شود. یكی از این برنامه‌ها، طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی است كه اجرای سند آمایش سرزمینی برای رسیدن به اهداف این طرح