پشت پرده صدور صلاحیت حرفه‌ای ویژه پرستاران

تاریخ : 08.10.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 112
رئیس سازمان نظام پرستاری کشور، علی محمد آدابی در خصوص اجرای آیین نامه صلاحیت حرفه ای پرستاران گفت: پیشنویس آیین‌نامه در دوره قبل در سازمان نظام پرستاری تهیه و به وزارت بهداشت ارجاع داده شده است؛ و سازمان نظام پرستاری هیچ دخالتی در تهیه و تنظیم آیین نامه نداشته است. از طرفی معاونت پرستاری وزارت بهداشت آیین نامه صلاحیت حرفه ای پرستاران را به دانشگاه های علوم

صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری

تاریخ : 17.06.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 57
طاهره زاهد صفت( رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری)، گفت: صلاحیت حرفه ای، الزامی برای ارائه خدمات استاندارد در مشاغلی است که به عنوان حرفه محسوب شده و پیرامون آن امکان آموزش تخصصی و ایجاد کسب و کار وجود خواهد داشت و حرفه پرستاری با توجه به نقش، اهمیت و جایگاه آن در نظام بهداشتی و درمانی دنیا، از این قاعده مستثنی نیست. وی افزود: برای رسیدن به این مهم که