ضرورت رعایت اصول ارگونومی در بهبود کسب و کار

تاریخ : 21.10.95
نویسنده : Balas
نظرات : 4
بازدیدها : 148
ارگونومی علمی است که سعی در درک تعاملات بین انسان¬ها و دیگر عناصر تشکیل دهنده هر کسب و کار و نیز پیاده سازی نظریه ها و اصول مربوط به منظور انسان ها و کارآمدی کلی سیستم می گردد. مطالعه علمی شرایط کار و روابط بین انسان و ماشین مهمترین ماموریت تبیین ارگونومی در یک سازمان است. حذف حرکات غیر ضروری، افزایش راحتی و ایمنی و همچنین بهبود کارآمدی و سازگاری بهتر