نمونه سرنسخه برای پزشکان

تاریخ : 09.07.95
نویسنده : Balas
نظرات : 6
بازدیدها : 1 388
طبق قانون نظام پزشکی پزشکان و دندانپزشکان در سرنسخه نمی توانند خود را معالج بيماری خاصی معرفی نمايند.ذکر محل اخذ تخصص در سر نسخه و کارت ويزيت در صورتيکه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد بلا مانع است. پزشکان و دندانپزشکان در سرنسخه می توانند حداکثر سه رشته طبابت را در مورد سر نسخه خود قيد نمايند و يا به ذکر عنوان پزشک يا دندانپزشک عمومی اکتفاء نمايند. هر

شرایط تبلیغات مطب

تاریخ : 19.05.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 112
شرايط تابلو و سرنسخه، سرنسخه و کارت ويزيت، آگهي و تبليغات تابلو مطب پزشکان بايد ساده باشد و اندازه آن از 50*70 سانتي متر تجاوز نکند . پزشک و دندانپزشک براي راهنمايي بيماران مي توانند فقط دو تابلو يکي در مد خل مطب و ديگري در داخل کوچه و يا خيابان و يا محل مناسبي نزديک نصب کنند پزشکان در تابلو نمي توانند خود را معالج بيماري خاصي معرفي کنند. پزشکان و