» » رازداری؛ حق بیمار و مسئولیت مدنی

رازداری؛ حق بیمار و مسئولیت مدنی

تاریخ : 07.06.95
نویسنده : Balas
نظرات : 5
بازدیدها : 250
حفظ اسرار بیمار همواره نوعی حق برای بیمار و تکلیف برای پزشک به شمار می رفته است. با این وجود، وظیفه رازداری یک امر مطلق نیست و ممکن است شرایط متعارضی پیش آید که پزشک ناگزیر به نقص رازداری شود.