خواسته پرستاران از نظام سلامت کشور

تاریخ : 11.10.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 115
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، دکتر علی محمد آدابی در نشست فعالین صنفی گیلان، گفت: گیلان همواره به واسطه سوابق تاریخی درخشان خود از جمله استان های پیش رو در زمینه های مختلف بوده و پرستاران متعهد این سرزمین نیز بارها و بارها در صحنه های مختلف ظرفیت ها و توانمندی های خود را به خوبی نشان داده اند.

تنیدگی اخلاقی و ارتباط بین پزشک و پرستار

تاریخ : 21.05.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 296
پدیده تنیدگی اخلاقی در محیطهای مراقبت ویژه، تأثیرات متفاوتی در روند کیفیت مراقبت داشته و در این میان ارتباط مطلوب بین اعضای تیم درمانی خصوصا پزشک و پرستار میتوان از طریق ایجاد جو اخلاقی مناسب در پیشگیری از بروز تنیدگی در پرستاران مؤثر باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین پدیده تنیدگی اخلاقی و ارتباط بین پزشک و پرستار در بخشهای مراقبت ویژه استان خراسان