مزیت رقابتی چیست؟

تاریخ : 17.10.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 108
مزیت رقابتی مطب ما نسبت به سایر مطب ها و درمانگاه ها و بیمارستان های منطقه چیست؟ چرا یک بیمار جدید باید از میان همه ی مطب هایی که در منطقه ما وجود دارند مطب ما را انتخاب می¬کند؟ آیا از نگاه بیمار به مطب خود نگاه کرده ایم؟ وقتی برنامه بازاریابی مطب خود را تحلیل می کنید و توسعه می دهید، پرسیدن این سوال می تواند رهنمود بسیار خوبی برایتان فراهم آورد: مزیت

تعریف هویت برندهای پزشکی

تاریخ : 22.08.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 35
هویت برند چیست؟ آیا پزشکان نیاز به آن دارند؟ آیا پزشکان برند دارند؟ و ... برای آشنایی با موضوع دوست‌تان را تصور کنید. خب چه تصوری از او دارید؟ • نام او • چهره • اخلاق وی • ارزش‌ها و عقاید هایش • خاطراتی که با او دارید • توانایی و مهارت هایی که دارد