عواقب بی توجهی به بیماری غدد/ دکتر حسین دلشاد

تاریخ : 12.08.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 143
دبیر علمی یازدهمین کنگره غدد درون ریز و متابولیسم، حسین دلشاد گفت: بیماری‌های غدد و متابولیسم ارگان‌های مختلف بدن را درگیر می‌کند و بی توجهی به آنها و تاخیر در درمان باعث ناتوانی دائمی و حتی مرگ خواهد شد؛ اطلاع از دستاوردهای علمی جدید به درمان بهتر بیماریها کمک می‌کند و به همین دلیل در این کنگره با مشارکت گذاشتن جدیدترین یافته‌های علمی سعی داریم در درمان