» » آیین نامه صلاحیت حرفه ای پرستاران

پشت پرده صدور صلاحیت حرفه‌ای ویژه پرستاران

تاریخ : 08.10.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 112
رئیس سازمان نظام پرستاری کشور، علی محمد آدابی در خصوص اجرای آیین نامه صلاحیت حرفه ای پرستاران گفت: پیشنویس آیین‌نامه در دوره قبل در سازمان نظام پرستاری تهیه و به وزارت بهداشت ارجاع داده شده است؛ و سازمان نظام پرستاری هیچ دخالتی در تهیه و تنظیم آیین نامه نداشته است. از طرفی معاونت پرستاری وزارت بهداشت آیین نامه صلاحیت حرفه ای پرستاران را به دانشگاه های علوم

دخالت نظام پزشکی در صدور پروانه صلاحیت حرفه ای

تاریخ : 13.09.95
نویسنده : Balas
نظرات : 0
بازدیدها : 83
اشرف رحمان پناه، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت: در خصوص پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاری ۱۲ مرجع تصمیم گیر تعیین و یک فرآیند بسیار پیچیده آماده شده که فقط به خاطر دور زدن و حذف سازمان نظام پرستاری است. رحمان پناه در خصوص پروانه صلاحیت پرستاری افزود: تمام تلاش های پرستاری سبب شد که در پایان دوره دولت دهم، این خواسته مورد پذیرش قرار گیرد و به وزارت بهداشت